woonomgeving

Vanuit het thema woonomgeving op zoek naar plaatsen waar het wringt tussen een leefbare woonomgeving en economische structuren zoals industrie en verkeer. Een open thema wat groeit door nieuwe waarnemingen.

# wonen en industrie


# wonen en verkeer